ATTESTEN EN VOORSCHRIFTENgeneesmiddelenvoorschriften

Alle medicatie wordt vanaf heden elektronisch voorgeschreven.  Met uw ID of ISI+ kan u de medicatie afhalen bij eender welke apotheek.  Het nemen van medicatie vraagt een goede medische opvolging, daarom vragen wij hiervoor op consultatie te komen.  Wij verlenen voldoende voorschriften tot uw volgende controle!

Enkele tips: 

  • controleer thuis voor u bij ons komt hoeveel medicatie u nog heeft liggen
  • op http://helena.care of de app "Voorschrift op Zak" kan u raadplegen hoeveel voorschriften er nog open staan op uw naam.
  • elektronische voorschriften zijn 3 maanden geldig na voorschrijfdatum
  • toch eens UITZONDERLIJK een voorschrift vergeten vragen?  Geen probleem, bel gerust, onze secretaressen noteren dit met plezier voor ons en wij maken dit in orde van op afstand.