• Tijdens elke vakantie is er steeds minimum één arts bereikbaar.
  • Herfstvakantie 2021: Dr. Boone in verlof