TIJDELIJKE REGELING IVM ATTESTEN EN VOORSCHRIFTEN tijdens corona-epidemie: we zitten nu in een overgangsperiode sinds begin mei 2020 ivm wettelijke attesten. We trachten de patienten weer zoveel mogelijk in onze praktijk te onderzoeken en afhankelijk van de resultaten van het onderzoek, zullen wij de nodige attesten voorzien. Ook voor verlengen van voorschriften vragen wij om opnieuw bij ons op consultatie te komen. Onderstaande info gebruiken we nog uitzonderlijk. 


attesten arbeidsongeschiktheid

In kader van (mogelijke) corona-besmetting is het (tijdelijk) wettelijk toegestaan dat het attest van arbeidsongeschiktheid elektronisch ondertekend wordt. We publiceren het dus ook op helena.care platform alwaar u het kan raadplegen en downloaden/afprinten en alzo aan uw werkgever kan bezorgen. Hetzelfde geldt voor evt attest dat nodig is voor de mutualiteit.("vertrouwelijk" formulier als je langer dan een bepaalde periode thuis moet blijven omv ziekte- dit hangt af van uw statuut: arbeider 1week, bediende 4weken,...).

OPGELET: Het is uiteraad nog steeds zo dat attesten om niet te werken omwille van ziekte enkel kunnen afgeleverd worden aan mensen die ziekte-symptomen vertonen. Indien u dus oneerlijk zou zijn over uw klachten, vraagt u aan ons om valsheid in geschrifte toe te passen.(dit is strafbaar!).


geneesmiddelenvoorschriften

Het papieren bewijs van een elektronisch voorschrift moet niet meer afgeleverd worden. Wél heeft de apotheker de code nodig die bovenaan het voorschrift staat.

* u belt ons op en zegt welke voorschriften u nodig heeft en hoeveel (vraag medicatie voor minimum 3 maanden).

** wij schrijven dit elektronisch voor en "laden" dit op in the cloud.

(de meeste geneesmiddelen kunnen we op die manier voorschrijven, niet allemaal).

(wees ook wat geduldig na uw telefoon, we kunnen dit niet steeds onmiddellijk doen in deze drukke tijden).

*** u surft naar http://helena.care ,dan word je gevraagd beveiligd aan te melden via e-ID met kaartlezer of ItsMe app: dan komt u terecht op een pagina waar al uw belangrijke documenten opgelijst staan. Voor de medicatievoorschriften noteer je de code die je vindt onder de barcode(bovenaan op het voorschrift). die code neem je mee (of geef je door via ander kanaal) naar uw (vaste) apotheker.