ATTESTEN EN VOORSCHRIFTEN


attesten arbeidsongeschiktheid in tijden van corona

In kader van (mogelijke) corona-besmetting is het (tijdelijk) wettelijk toegestaan dat het attest van arbeidsongeschiktheid elektronisch ondertekend wordt. We publiceren het attest op het platform helena.care waar u het vervolgens kan downloaden/afprinten en alzo aan uw werkgever bezorgen. Hetzelfde geldt voor attesten nodig voor de mutualiteit (formulier 'vertrouwelijk').

OPGELET: Het is uiteraad nog steeds zo dat arbeidsongeschiktheidsattesten omwille van ziekte √©nkel kunnen afgeleverd worden aan mensen die ziekte-symptomen vertonen. Wie oneerlijk is over zijn/haar klachten, vraagt zijn/haar arts om valsheid in geschrifte toe te passen en dit is strafbaar!


geneesmiddelenvoorschriften

Alle medicatie wordt vanaf heden elektronisch voorgeschreven.  Met uw ID of ISI+ kan u de medicatie afhalen bij eender welke apotheek.  Het nemen van medicatie vraagt een goede medische opvolging, daarom vragen wij hiervoor op consultatie te komen.  Wij verlenen voldoende voorschriften tot uw volgende controle!

Enkele tips: 

  • controleer thuis voor u bij ons komt hoeveel medicatie u nog heeft liggen
  • op http://helena.care kan u raadplegen hoeveel voorschriften er nog open staan op uw naam 
  • elektronische voorschriften zijn 3 maanden geldig na voorschrijfdatum
  • toch eens een voorschrift vergeten vragen?  Geen probleem, bel gerust, onze secretaressen noteren dit met plezier voor ons en wij maken dit in orde van op afstand.